Połączenia intermodalne
Polska – Wielka Brytania

Odpowiedzialny biznes
w Polsce

Locotranssped z radością ogłasza, że po raz pierwszy znaleźliśmy się w gronie firm wyróżnionych w najważniejszym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 22. edycji raportu, który jest wydawany corocznie od 2002 roku, przedstawiono 1046 działań podjętych przez 266 firm, skupiających się na kluczowych kwestiach związanych z ESG.

Wyróżnione inicjatywy

W tym prestiżowym opracowaniu szczególnie doceniono dwie nasze inicjatywy:  • InspireYouToChange ESG Knowledge Sharing – inicjatywa ta skupia się na dzieleniu się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju i praktyk ESG. Poprzez szkolenia, webinary i materiały edukacyjne, umacniamy zrozumienie i zaangażowanie zarówno wśród naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych.

  • Wprowadzamy biznes na zrównoważone tory – opisując nasze działania w obszarze transportu intermodalnego w kontenerach chłodniczych, praktyka ta podkreśla nasze zaangażowanie w redukcję emisji CO2 oraz poprawę efektywności logistycznej. Transport intermodalny z Łodzi do Rotterdamu, realizowany jest przy użyciu kolei, co jest przykładem naszego podejścia do zrównoważonego biznesu.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju

Nasze praktyki bezpośrednio przyczyniają się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  • Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

  • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

  • Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

  • Ponadto wpisują się także w ESRS E1: Zmiana klimatu.


Te osiągnięcia są dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze ku zrównoważeniu oraz transparentności w naszych działaniach biznesowych i komunikacji. Nasze zaangażowanie w praktyki zrównoważone i odpowiedzialne przekłada się na rzeczywiste działania, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Dowiedz się więcej
o naszych inicjatywach

Skontaktuj się z nami

+48 612 793 500

Skontaktuj się z nami

biuro@locotranssped.pl
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped