Połączenia intermodalne
Polska – Wielka Brytania

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Locotranssped

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na ludzi i na planetę. Wierzymy, że transport towarów może być bardziej przyjazny środowisku naturalnemu i chcemy zmieniać go na lepsze. Dlatego rozwijamy usługę niskoemisyjnego transportu intermodalnego, pomagając zmniejszać ślad węglowy naszej firmy i jej Klientów. Mamy ambitne cele i chcemy rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, kontrybuując do osiągania globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju*

*Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

SDG 3

Zadanie 3.4

 • Dbamy o zdrowie i dobrostan naszych Pracowników
 • Dofinansowujemy prywatną opiekę medyczną i zajęcia sportowe
 • Zapewniamy siłownię, zajęcia z jogi, owoce w biurze, infrastrukturę do odpoczynku na świeżym powietrzu
 • Promujemy aktywność fizyczną i zdrowy styl życia


Zadanie 3.6

 • Rozwijamy transport intermodalny, kontrybuując do zmniejszenia rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych
 • Monitorujemy wskaźnik wypadkowości wśród Pracowników 

SDG 8

Zadanie 8.1

 • Działamy w branży TSL, odpowiadającej za 6% PKB w Polsce i będącej trzecim sektorem usług pod względem liczby zatrudnianych pracowników


Zadanie 8.5, 8.7, 8.8

 • Zapewniamy naszym Pracownikom bezpieczne warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie (jednakowe za pracę o jednakowej wartości) i możliwość rozwoju zawodowego
 • Od naszych Partnerów oczekujemy najwyższych standardów w zakresie zatrudniania i przestrzegania praw człowieka, w tym praw pracowniczych, dlatego wdrożyliśmy Kodeks Etyczny Dostawcy, przeciwstawiając się jakimkolwiek formom pracy przymusowej, w tym pracy dzieci

SDG 10

Zadanie 10.2

 • Wdrożyliśmy Politykę Różnorodności, aby promować i wzmacniać inkluzję społeczną w miejscu pracy
 • Szkolimy naszych pracowników z wartości Diversity, Equity & Inclusion
 • Monitorujemy wskaźnik liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Przeciwstawiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny

SDG 12

Zadanie 12.6, 12.8

 • Jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu wartości naszych Klientów
 • Dążymy do wzmacniania współpracy z naszymi Partnerami na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji
 • Promujemy niskoemisyjny transport intermodalny jako bardziej zrównoważone rozwiązanie w zakresie transportu towarowego

SDG 13

Zadanie 13.2, 13.3

 • Przystąpiliśmy do liczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3, aby poznać dokładny ślad węglowy naszej firmy i wyznaczyć cele redukcyjne
 • Promujemy i rozwijamy niskoemisyjny transport intermodalny, przyczyniając się do dekarbonizacji łańcuchów dostaw 
 • Korzystamy z odnawialnych źródeł energii. Siedziba naszej firmy jest w 100% zasilana energią pochodzącą z farm wiatrowych. W 2024 roku nasze kontenery chłodnicze będą zasilane energią ze słońca dzięki panelom fotowoltaicznym instalowanym na terminalu przeładunkowym

SDG 17

Zadanie 17.6, 17.7

 • Wspieramy inicjatywę UN Global Compact, zobowiązując się do przestrzegania 10 zasad w obszarze praw człowieka, pracy, środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz do składania rocznych raportów w tym zakresie
 • Jesteśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
 • Prowadzimy stały dialog z naszymi Partnerami n/t udoskonalania naszych usług i procesów w kierunku bardziej zrównoważonym

Skontaktuj się z nami

Z pasją i zaangażowaniem tworzymy firmę świadczącą nową jakość w branży usług transportowo-spedycyjnych. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

+48 612 793 500

Skontaktuj się z nami

biuro@locotranssped.pl
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped
Locotranssped