Towary niebezpieczne

Świadczymy usługi transportu międzynarodowego/krajowego towarów niebezpiecznych, które można określić definicją: „Towar niebezpieczny oznacza materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie przepisów transportowych jest zabroniony albo dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w tych przepisach”.

 

Wszystkie przewozy wykonujemy zgodnie z zasadami międzynarodowej konwencji ADR oraz innych aktów prawnych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów BHP oraz o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.


15000

ładunków całopojazdowych
w 2015 roku

5 oraz 6

norma emisji spalin
naszych ciężarówek

- 25 do + 25

zakres temperatury
transportu

955

zadowolonych
klientów

WARTO NAM ZAUFAĆ

Oddział w Poznaniu

Locotranssped o/Poznań
ul. ABP. Antoniego Baraniaka 88c bud. D
61-131 Poznań
tel. +48 612 793 500

Oddział w Szczecinie

Locotranssped o/Szczecin
ul. Storrady- Świętosławy 1b/36
70-602 Szczecin
tel. 537 820 610

Oddział we Wrocławiu

Locotranssped o/Wrocław
ul. Plac Jana Pawła II 9
50-043 Wrocław
tel. 575 930 180

Script logo