POLITYKA JAKOŚCI

 

POLITYKA JAKOŚCI W SPÓŁCE LOCOTRANSSPED Sp. z o.o.

Nasza firma jest solidnym i zaufanym partnerem działającym na rynku TSL w kraju i za granicą. Świadczymy usługi transportowe oraz spedycyjne dla wielu sektorów gospodarki. Nasza spółka specjalizuje się w transporcie towarów wymagających kontrolowanych warunków temperatury. Celem nadrzędnym działalności firmy LOCOTRANSSPED Sp. z o.o. jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych klientów.

 

POMAGAMY KLIENTOM ZWIĘKSZYĆ ICH KONKURENCYJNOŚĆ

 

Aby zrealizować powyższą misję:

  • stale zdobywamy zaufanie naszych klientów, oferując wysokiej jakości usługi, które spółka świadczy dokładnie, rzetelnie i terminowo,
  • zwiększamy zaangażowanie pracowników i współpracowników w budowę stabilnej przyszłości firmy, zapewniając im satysfakcjonującą pracę oraz wspierając ich rozwój osobisty, a także karierę zawodową w LOCOTRANSSPED Sp. z o.o.,
  • dążymy do uzyskania stabilnej pozycji finansowej firmy pozwalającej na finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym spółki,
  • dbamy o terminową realizację zleceń naszych klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,
  • ciągle doskonalimy procesy zachodzące w firmie oraz rozwiązania organizacyjne,
  • staramy się zwiększać naszą elastyczność, świadcząc pomoc w realizowaniu i usprawnianiu przedsięwzięć oraz znajdowaniu alternatywnych rozwiązań logistycznych dla naszych klientów.

 

Polityka spółki jest zadeklarowana przez kierownictwo firmy, które zapewnia niezbędne środki i zasoby, a jej realizacja zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i podwykonawców w stosowanie ustalonych zasad. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy znają i rozumieją wymagania oraz zadania firmy.


40000

ładunków całopojazdowych
w 2018 roku

5 oraz 6

norma emisji spalin
naszych ciężarówek

- 25 do + 25

zakres temperatury
transportu

955

zadowolonych
klientów

WARTO NAM ZAUFAĆ

Oddział w Poznaniu

Locotranssped o/Poznań
ul. ABP. Antoniego Baraniaka 88c bud. D
61-131 Poznań
tel. +48 612 793 500

Oddział w Szczecinie

Locotranssped o/Szczecin
ul. Storrady- Świętosławy 1b/36
70-602 Szczecin
tel. 537 820 610

Oddział we Wrocławiu

Locotranssped o/Wrocław
ul. Plac Jana Pawła II 9
50-043 Wrocław
tel. 575 930 180

Script logo